Forum Sardegna
    Forum Sardegna

Forum Sardegna
 

    


Nota Bene: Pau - è un comune di poco più di 300 abitanti della provincia di Or, situato nell'area geografica denominata Alta Marmilla, sul versante occidentale del massiccio vulcanico del Monte Arci, noto come paese dell'ossidiana e nel territorio è presente il campeggio montano Sennixeddu. Tutti i Forum
 Limba Sarda
 Ateru
 sceti po chistionai...

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci file multimediale Inserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Babbai Sardu Inserito il - 21/03/2010 : 20:28:58
m'iat a praxi de fueddai in sardu de donnia cosa, deu no bivu in sardinnia e deppu fueddai po no mi ddu scaresci e seu siguru ca c'est genti meda cumente mei, e intzandus poitta no chistionaus?
aundi biveis? itte traballu feis? cantu annus teneis?
deu bivu in cadelonia, a Girona e fatzu su s'assistenti de bollidu. tengu 25 annus, e bosatrus itta feis?
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Folkettara Dilettante Inserito il - 08/07/2015 : 15:15:03
Ops! Iscusade, deo so intrada inoghe pro casualidade... Deo cerzo de faghere unu pacu de pratica in sardu, mancari si deo no so sarda. Custa parte de forum si podet ancora impitare pro faghere unu pagu de conversazione?
A nos intendere!
Tzinnigas Inserito il - 22/08/2010 : 20:29:59
Torrai o non torrai a bidda? Cumenti adi nau Nuragica, arrispundi no esti propiu facili… Deu tengiu tres fillus: dus mannus e unu ancora pitticu; su mannu bividi attesu de domu po contu su e issusu de beni a bivi in bidda mia non ci penzanta… Pobidda mia (trentina) nimmancu, poita sa bidda esti pittia e non ddu esti nudda…
A bortas penzu a candu fui piccioccheddu in bidda. In su bixinau miu, in d’ognia domu bivianta assumancu cinqui o ses personas… Immoi funti tottu domus buidas e calincuna abitada solu de unu becciu o beccia chi teninti is fillusu attesu…
In bidda s’urtimu pippiu chi esti nasciu tenidi quattr’annus e is pagus piccioccheddus chi ddui bivinti appena podinti si n’andanta foras poita sa bidda non podid offriri nudda…
Deu a bidda ddu andu sempri cun prexei… ancora tengiu a mamma, ottantott’annus, fradi miu e sorri mia e tengiu puru sa domu…, ma chi torru a bidda, candu morru, a centubint’annus, non ddu esti mancu nemmus chi mi potada un frori a da tumba… E insaras, mi paridi chi seu destinau a bivi e a morri attesu de domu mia…
Turritano Inserito il - 16/08/2010 : 16:42:06
Gianni g: inogghi si ischribi soru in Sardhu (sassaresu cumpresu). No tinn'immentiggà ...
Turritanu
Gianni_g Inserito il - 09/07/2010 : 13:38:57
mentre cerco di "galleggiare" col campidanese (conosco il logudorese...
ma....è dura comprendervi ! Ci provo), faccio un quiz:

cosa è la CIRIBALLA .

Sassaresi, no' iscribiddi nudda !
E' troppu fazzili pà voi....Babbai Sardu Inserito il - 28/03/2010 : 01:37:03
ma is sardus no s'apadixanta sceti cun sardus?
deu puru tengu sa picciocca chi est spannola, cumenti sigheus de aicci eus a perdi sa ratza!
Tizi Inserito il - 24/03/2010 : 09:52:48
Deu puru da penzu guallisi...ollu essi interrada in bidda mia (naturalmenti su prusu tradu possibili...finza a 120 annusu non iada adessi mabi sempri alligra però). Minci seu andada de sa Sardinnia 25 annusu faidi e bivu a Orbassanu in Piemonti, su disiggiu miu esti de torrai a bivi in bidda mia Villa S.Antonio OR, candu apessi penzionada, o forzisi prima pura, chi is cosasa cambianta in bei. Seu coiada cun d'unu meridionali ,SA, chi po fortua amada sa Sardinnia e issu pura bei cun mei meda volentieri a bivi in bidda.....
Babbai Sardu Inserito il - 23/03/2010 : 21:03:43
mi padit giustu! depeus torrai a sardinnia sempri!
sarrabus72 Inserito il - 23/03/2010 : 20:18:46
Ahhhahhhh ... deu puru sa prima cosa chi appu nau candu appu cumenzau a arrexionai - chi mi mroxiu m´inci deppeisi pottai a bidda e chi mi lassaisi innoi si bessu in su sonnu e si trumentu a fida !
Babbai Sardu Inserito il - 23/03/2010 : 20:06:26
itta bellu! custas cosas mi praxint meda! is fillus tuu funt giai mattucheddus e si bois pois torrai tui e issus podint abarrai ingunis si bolint, a su mancus candu t'ind as andai in pentzioni deppis torrai o no? deu no sciu si e candu ap'a torrai pero seguru ca bollu essi interrau ingunis!po mei est fintzas prus dificili poita mi padit ca ap'a tenni fillus mesu sardus e mesu spannolus!
meda bortas pentzu si ddus deppu imparai s'italianu o scetti su sardu... m'iat praxi puru a ddu poni unu nomini sardu cumenti Efis... itta 'ndi pentzas?
Nuragica Inserito il - 23/03/2010 : 19:11:55
Ia a torrai o no ia a torrai???
esti una domanda chi megu de mi fai de unu scant annusu a custa pati...
e po nai sa beridadi no mi sciu donai una risposta sigura. Ti naru ca chi no tenìa is fillusu, furìa giai ingui,naturalmenti prima de rientrai ia a depi tenni unu bellu traballu.. ma cun'is fillusu abituausu innoi, imoi ca funti mannusu no è facili a pigai c usta decisioni..
Fillus miusu anti imparu prima su sardu poi 'italianu e poi pagu pagu milanesu.. ma s'intendinti sardusu e sindi bantanta puru
Babbai Sardu Inserito il - 23/03/2010 : 19:01:00
pero nadamì una cosa, chi is cosas funtzionanta beni in sardinnia t'iat praxi torrai? deu no torru poita is cosas ingunis bandanta mali meda, deu nau sempri chi ap'a torrai candu sardinnia si torrat indipendenti! is fillus cosa tua su sardu du fueddant?
Nuragica Inserito il - 23/03/2010 : 18:37:23
Ciao Babbai.. insandsu..deu seu Trexentesa, de Gesigu , ma bivu a milanu de prus de bitixinc'annus... tengiu dus fillusu giai avedabis tuusu...una de casi bintixincu e unu de casi bintiquatru ( no isciu iscriri cun sa KAPPA cumenti iscridi s'amigu Mustayoni )
No tengiu disigiu de sa Sardinnia.. poita candu esti po mi benni pigu e bandu... mancai siat feti po mi fai unu fin' e xida. Sa cosa chi m'iada a praxi de prusu iada a essi de mi passai s'ierru innoi e s'istadi in bidda... e mancai prima o poi midd'appai accanzai custu disigiu...
Babbai Sardu Inserito il - 23/03/2010 : 18:33:25
ddoi at una femina chi at fattu una studiada de is fueddus antigus sardus e bascus, casi tottus chi tenganta "rr", e ddoi at prus de 30 fueddus chi bolint nai su propriu o calincuna cosa simili!
seu giai 3 annus chi bivu innoi in cadelonia...
musthayoni Inserito il - 23/03/2010 : 18:17:49
.. deu innantis .. in Euskadi ddu andammu meda .. Donostia .. Irunea .. Biarritz .. Hendaye .. Roncal .. ka ddu i tenemu medas amigus e emmu cumentzau puru a istudiai calincuna cosa dde sa limba insoru. A donnia manera .. gèi asessi biu ka in dd'unu liburu dde Melis .. ddu hadi unus cantu apparigamentus dde fueddus in limba sarda e basca ... cun arrexinis igualis. E pusti is traditzionis .. is maskaras dde kranovali .. e puru sa manera dde bistiri dde is femminas ... ita ndi naras?
Perou naramidi una cosa .. dde cantu tempus ddu i traballas in Katalunia? ..
Babbai Sardu Inserito il - 22/03/2010 : 20:09:38
m'iat praxi mera andai in euskadi, seu imparendi sa lingua poita mi praxit pentzai chi su sardu antis de su latinu depiat essi simili, teneus fueddus antigus meda (de antis de su latinu) chi si padint meda...nosu e issus seus cumenti fradis!

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000